• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

आर्थिक

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको सवारी इन्धनमा मनपर्दी, बार्षिक खर्च ३६ लाख

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको सवारी इन्धनमा मनपर्दी, बार्षिक खर्च ३६ लाख

न्यूज टुडे
राजविराज, ३२ जेठ
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनको नाममा बार्षिक ३६ लाखभन्दाबढीको इन्धन खर्च गरेको पाईएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन २०७९ बमोजिम नगरपालिकाले ३६ लाख ६ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ कार्यालय प्रयोजनको नाममा इन्धन खर्च गरेको खुलासा भएको हो । नगरपालिकाले मनलाग्दी रुपमा ऐन विपरीत ठूलो परिणाममा इन्धन खर्च गरेको महालेखाको प्रतिबेदनले ठहर गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७५ को दफा ३९ अनुसार खर्चको बील भर्पाई सहितको लेखा राख्नु पर्दछ, महालेखा प्रतिबेदनमा भनिएको छ, नगरपाललकाले इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा ३६, लाख ६ हजार ६ सय ७४ इन्धन खरिद गरेवापत आयल स्टोरलाई भुक्तानी गरेको छ । मलेपफा नं. ९०५सवारीसाधनको लगबुकमा प्रत्येक सवारी साधनको लागी बेग्लाबेग्लै सवारी लगबुक राख्नुपर्नेमा र सबै महल भर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले सवारी लगबुक लुजसिटमा राखेको छ, जसले गर्दा सवारी साधानको इन्धन खपत र गुडेको किलोमीटर विश्लेषण गर्न सकिएन । प्रतिबेदनमा इन्धन प्रयोजन कार्यसंचालन निर्देशिका २०७५ को मापदण्डको ख्याल नगरी नगरपालिकाले इन्धन खरिदमा मनपर्दी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रत्येक सवारी साधनको लागी बेग्लाबेग्लै सवारी लगबुक पर्दछ , प्रतिबेदनमा भनिएको छ, साथै इन्धन खरिद लेख्दा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट जारी कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ अनुसार इन्धन खर्च पाउने मापदण्ड अनुसार खर्च लेख्नु पर्छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा नगरपालिकाले लाखौं मुल्य को अनआबश्यक रुपमा इन्धन खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन २०७९ को ठहर छ ।