• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

समाचार

राजविराज पोलिटेक्निकलाई ८२ लाखबढी बेरुजु

राजविराज पोलिटेक्निकलाई ८२ लाखबढी बेरुजु
न्यूज टुडे
राजविराज, ६ पुस ।
राजविराज पोलिटेक्निक ईन्स्टिच्युटको भवन निर्माण कार्य गर्दा नियम विपरीत भुक्तानी गरिएको लाखौं रकम वेरुजु ठहर भएको छ । राजविराज नगरपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली विपरीत भुक्तानी गरेको ८२ लाख ९३ हजार ६६ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु ठहर गरेको हो ।
भुक्तानी दिएको खर्चलाई पुस्ट्याइ गर्ने कागज, विल, भर्पाइ  तथा कुनै आधार विनै नगरपालिकाले पटकपटक गरि उक्त रकम भुक्तानी दिइएको महालेखाको प्रतिबेदन २०७९ मा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली २०७७ को नियम ३९(१०)  र (५) बिपरित दिइएको उक्त रकम असुल गरि संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन समेत दिएको छ ।
नगरपालिकाले उक्त भवन निर्माणका लागि श्री सिद्वकाली इन्जिनियर एण्ड विर्ल्डससंग २ करोड ५३ लाख ८ हजार ९ सय ६५ मा सम्झौता गरेको महालेखाको प्रतिबेदन जनाइएको छ । प्रतिबेदन अनुसार सम्झौताको अन्तिम मितिसम्म रु २ करोड ५२ लाख ५५ हजार ९ सय २ भुक्तानी गरिएको छ ।
“उक्त शैक्षिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारको विषेश अनुदानबाट ७२.८५ प्रतिशत तथा नगरपालिकाको पुँजीगतबाट २७. १५ प्रतिशत हुने गरि लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरि रु ३ करोड ७६ लाख ९ हजार ५ सय ११ को लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ, महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ, पटकपटक गरि सो रकम भुक्तानी गरेकोमा तोकिएको अनुपातमा सम्बन्धित बजेट शिर्षक खर्च लेख्नुपर्नेमा सम्पुर्ण विल बमोजिमको रकम संघीय सशर्तको मात्रै लेखेकोले नगरपालिकाले अनुपातको २७.१५ प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा नियम विपरीत भुक्तानी गरिएको सम्पुर्ण रकम संघीय संचित कोषमा दालिला गर्नुपर्नेछ। “
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) तथा ३९ ( ५)बमोजिम खर्च लेख्नु अघि खर्च पुष्टि गर्ने विल, भरपाई संलग्न गरि रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरि भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनी कार्यालयले खर्चको पुस्ट्याइ गर्ने कागज, विल भरपाई बेगर भुक्तानी गरेको उक्त रकम अनियमित  देखिएको महालेखा प्रतिबेदनमा औल्याइएको छ ।