• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

समाचार

राजविराजको करिव ७ करोड बेरुजु  असुल हुन सकेन 

राजविराजको करिव ७ करोड बेरुजु  असुल हुन सकेन 
न्यूज टुडे
राजविराज, ४  मंसिर ।
 राजविराज नगरपालिकाको करोडौं बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । नगरपालिकाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने उपभोक्ता समिति, फर्म तथा व्यक्तिहरुबाट ६ करोड ९९ लाख भन्दाबढी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने पाइएको हो ।
नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष  २०७८/०७९ सम्ममा विभिन्न शिर्षकमा गरि ६  करोड ९९ लाख ५६ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखा परिक्षकको  प्रतिबेदन २०७९ ले ठहर गरेको छ ।
जस अनुसार मनपर्दी रुपमा मेसिन प्रयोग गरि बढी भुक्तानीमा रू १३ हजार ८ सय, कर्मचारी भ्रमणमा बढी भुक्तानी रु २६ हजार, नयाँ पदाधिकारी पदभार ग्रहण रु १३ लाख १८ हजार ३ सय ८५, आयकर कट्टा २ लाख ७० हजार १ सय ९०, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद फरक शिर्षकमा रु १ लाख ३३ हजार ८ सय ५५, नन फाइलर रु ३ लाख ९८ हजार ७७,  कोभिड १९को अभिलेख बिनै रु ९० हजार, लागत साझेदारी खर्च रु ६ लाख ९९ हजार ६ सय, लागत साझेदारी अनुसार गरिने निर्माण कार्यमा आफुखुशी खर्च रु १७ लाख ५७ हजार ६ सय २८ , विद्यालयहरुमा तलब भत्ता बढी भुक्तानी रु ८३ हजार ३ सय ७४, विद्यार्थी संख्या फरक पारेर भुक्तानी गरेको रु २६ हजार १ सय रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी दिवा खाजा वापतको भुक्तानी  रु ८ लाख ६२ हजार ३ सय ३५, विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी भुक्तानी रु ९० हजार, सेनेटरी प्याड खरिद ९ लाख ३१ हजार ८ सय ३५, कार्यबिधिले तोकेको  रकम भन्दा विद्यलाय बढी अनुदान रु १ लाख ५ हजार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विद्यलयको भवन निर्माणमा रु ७२ लाख, करकट्टी बढी रकम भुक्तानी देखाइएको रु ४१ हजार २ सय २७, स्वास्थ्य शाखाको सामान खरिद गर्दा बढी भुक्तानी रु ४० हजार ९ सय ९४ , स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई ग्रेड वृद्धि भन्दा बढी रकम भुक्तानी रु १६ हजार ३ सय १३, समायोजन ग्रेड रकम भुक्तानी १ लाख ५७ हजार ७ सय ३६, पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु ३ हजार ७८, विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई दिएको अग्रिम करकट्टा रु१ लाख ६० हजार २ सय ६३, विलभर्पाई विनै भुक्तानी १५ हजार,  ल्याब टेष्टको विलभर्पाई विनै भुक्तानी रु १५ हजार छन् ।
यसैगरी पुर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रु ७७ हजार ५५, पेश्की व्यवस्थापन विभिन्न व्यक्ति, कर्मचारी तथा फर्मलाई रु . १ करोड ७३ लाख ७३ हजार १२, जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा रु २० हजार, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रम तालीम गोष्ठीमा गरेको खर्च रु १ करोड ५४ लाख ९६ हजार ९ सय २४, अनुपातिक करकट्टि ९ हजार ४ सय १८, आफुखुशी दररेट खडा गरि भुक्तानी रु ५ हजार ३ सय ३,सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत खरिद गरि भुक्तानी गरि दररेट फरक रु १८ हजार ४ सय ३, पोखरी जिर्णोद्वार बढी भुक्तानी अनुमातिक कट्टी रु ६३ हजार ६ सय ५३, औधषी खरिद १७ लाख ४८ हजार ८ सय ८२, कामै नगरी भुक्तानी थप भुक्तानी गरि व्ययभार १० लाख ६४ हजार २ सय ३८, टुक्रा खरिद ३८ लाख २ हजार ५ सय ३४, वडा नम्बर ६ मा सडक तथा अन्य निर्माण कार्यमा रु २ लाख ९५ हजार, शैक्षिक भवन निर्माण दररेट भन्दा बढी भुक्तानी रु ९३ हजार ८ सय ९४ , विलविनै हचुवामा भुक्तानी रु १० लाख ३१ हजार १ सय २४, कागज विलभर्पाई बेगर भुक्तानी ३ लाख ११ हजार २ सय ७८, शैक्षिक भवन निर्माणको लागि संघीय विशेष अनुदानबाट रु ६८ लाख ५६ हजार ९ सय ७८,  सटरभाडा विभिन्न व्यक्तिबाट रु १३ लाख १० हजार ३ सय ७२, घरभाडा कर उठाउन पर्ने रु ५९ लाख १६ हजार ९ सय ३ रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऎन २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऎनको दफा ८४ (२) ( घ)बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था भएपनि कुनैपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेरुजु असुल गर्ने तर्फ तदारुकता नदेखाएको महालेखाको प्रतिबेदनले पुष्टि गरेको छ ।