• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

आर्थिक

रुपनी गाउँपालिकामा गैरसरकारी संस्थामार्फत बार्षिक ९२ लाख भन्दाबढी अनियमितता

रुपनी गाउँपालिकामा गैरसरकारी संस्थामार्फत बार्षिक ९२ लाख भन्दाबढी अनियमितता

न्यूज टुडे
राजविराज, २८ जेठ ।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्थासंगको मिलोमतोमा झण्डै एक करोड बराबर रकम अनियमितता गरेको पाईएको छ । गाउँपालिकाले तालिम, गोष्ठी तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत बार्षिक ९२ लाख ७५ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ गैरसरकारी संस्थासंग मिलेर अनियमितता गरेको खुलासा भएको हो । गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्था मार्फत तालिम, गोष्ठी र विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा अनियमित खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन २०७९ मा औलाएको छ ।

विभिन्न संघ संस्था, सहकारी, क्लब सञ्चालन सम्बन्धि तालिममा सामुदायिक महिला विकास मञ्च राजविराज १५, सप्तरीले ४ लाख २४ हजार, सिलाइ कटाई तालिम न्यू समाज परिबर्तन नेपाल राजविराज सप्तरीले ४ लाख ९८ हजार ५ सय, ड्राइभि· तालिम, अर्ल ड्राईभि· इटहरी, सुनसरी, ४ लाख ९५ सय ८ सय ४९ रुपैयाँ, बालबालिकाका लागि चेतनामुलक कार्यक्रममा समृद्ध अभियान नेपाल राजविराजले २ लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँ, सरसफाई कार्यक्रम सहयोगी अभियान नेपाल राजविराज सप्तरीले २ लाख ९८ हजार ५ सय ५० रुपैया, कृषी तालिममा सहयोगी युवा समाज राजविराज सप्तरीले २ लाख ९७ हजार ९ सय ९९ रुपैया,७० बर्ष नाघेका बृद्घबृद्वाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रममा ग्रामीण जागरण जमाज उत्थान संघ तिलाठी कोइलाडी, सप्तरी १ लाख ९८ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ, आधारभुत विद्यालय छपकी भथौलमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई ड्रेस वितरण योगिनिमाइ सामुदायिक विकास केन्द्र हनमुाननगर ५, सप्तरीले ४ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैया, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यक्रम हाम्रो नेपाल सहयोगी संस्था राजविराज सप्तरी १ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको ठहर गरेको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य तथा सरसफाई प्रवद्वन अभियान कार्यक्रममा समृद्व अभियान नेपाल सप्तरीले २ लाख ९९ हजार १ सय३९ रुपैयाँ, जातीय छुवाछूत सम्बन्धि कार्यक्रममा हरिरवा युथ क्लव रुपनी २, सप्तरीले २ लाख ९४ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ, लै·िक हिंसा विरुद्घ जनचेतना कार्यक्रममा ग्रामिन जागरण समाज उत्थान संघ तिलाठी कोइलाडी, सप्तरीले २ लाख ९८ हजार, खानेपानी सरसफाइ जनचेतनामूलक कार्यक्रममा हरिरवा युथ क्लब रुपनी २ सप्तरीले २ लाख ९९ हजार ४ सय ५० रुपैया, स्वास्थ्य शिविर संचालन रुपनी १ माँ तपेश्वरी देवि फउण्डेशन रुपनी १ सप्तरी ४ लाख ९७ हजार, विधवा एकल महिला तथा अपांगहरु सम्बन्धि कार्यक्रमहरु अपां· पुनस्थापना केन्द्र रुपनी १ सप्तरीले ४ लाख, स्वास्थ्य शिविर संचालमा छिन्नामस्ता विकास सेवा सप्तरी ४, लाख ९५ हजार, ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम एक्शन नेपाल राजगढ ५ सप्तरी ५ लाख, लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन विधापती सामुदायिक विकास केन्द्र खडक ११, सप्तरीले ४ लाख ९९ हजार ४ सय ५० रुपैया, दलित विपन्न समुदायका लागि सुत्केरी भेटघाट तथा पोषण प्याकेज कार्यक्रममा मानव अधिकार प्रर्वद्वन नेपाल बरही विरपुर ५, सप्तरी ४ लाख ९८ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ न्यायीक सम्पादन, काननुी प्राबधान सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल सहयोगी संस्था राजविराज सप्तरीले ४ लाख ९५ रुपैया, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सामाग्री खरिद तथा वितरण कार्यक्रममा अपा· पुनस्थापना केन्द्र रुपनी १, सप्तरीले ४ लाख ९६ हजार, जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा लोक कल्याण नेपाल शम्भनुाथ ३, सप्तरीले ४ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ र कर्मचारी तालिम कार्यक्रममा सभ्यता नेपाल राजविराज सप्तरीले ४ लाख ९६ हजार ५ सय अनियमित रुपमा भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन २०७९ मा उल्लेख छ ।

पालिकाले कमिसनको खेलमा ऐनन कानुनलाई नै चुनौती दिने गरि मितव्यताको ख्याल नगरी मनपर्दी गैरसरकारी संस्थासंग मिलेर अनियमितता गरेको प्रतिबेदनले ठहर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना सम्बन्धि तालीम अभिमुखिकरण, सवलिकरण, मूल प्रबाहीकरण जस्ता कार्यमा छिटो छरितो प्रभािकारी र मितव्ययी हुने भएमा गैर सरकारी संस्थाबाट गराउन सक्ने व्यवस्था छ, प्रतिबेदनमा भनिएको छ, सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०६४ को नियम ९९(१) मा त्यस्तो कामको लागि लाग्ने रकमको मोटामोटी लागत अनमुान तयार गरी नियम ९९(२) बमोजिम दर्ता भएको र नियम १८ बमोजिमको मौजुद्वा सुचिमा समाबेश भएका गैर सरकारी संस्थालाई कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी न्युनतम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरि नियमावलीको नियम ९९ बमोजिम मूल्य अभिबृद्वी कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संस्थाबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले व्यवस्थाको पालना नगरी लागत अनमुान तयार नगरी बजेट आधार बनाई कोटेशन माग गरी विभिन्न संस्थाबाट जनचेतना सम्बन्धि तालिम सञ्चालन गरेकोले खर्च मितब्ययी भयो भन्नसक्ने अवस्था समेत रहेन महालेखा प्रतिबेदन अगाडि भनेको छ, साथै उक्त कार्यक्रममा लक्षितबर्गसम्म पुगे पुगेन त्यसले जनताको जीवन स्तरमा के परिबर्तन ल्याउन सक्यो सकेन आदि पक्षको मुल्यांकन गरेको पाएन । महालेखाले काम गराउन सक्नेक्षमता तथा अन्य विषयहरु यकिन नगरी ९२ लाख ७५ हजार ४ सय ९० गैरसरकारी संस्थाबाट संस्थाबाट अनियमित देखिएकोले नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।