• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा
विद्यापति पुरस्कार कोष मौन किए ?

ashok duttaकातिक धवल त्रयोदशीक दिन विद्यापति पुरस्कार कोषद्वारा घोषण कएल गेल पुरस्कार मध्य अनुसन्धानक पुरस्कार डा. वीरेन्द्र पाण्डे जीकेँ कथीक अनुसन्धान वास्ते देल गेलैन्हि, मुरलीधर जीकेँ देल गेल अनुवादक पुरस्कार कोन किताबक अनुवादक लेल देल गेलैन्हि, मैथिलीक कोनो किताबक अन्य भाषामे अनुवाद छैक वा अन्य भाषक किताबक अनुवाद मैथिलीमे ? तहिना अवधेश पोखरेल जीके पाण्डुलीपि पुस्कारक ले चयन कएल गेलैन्हि से पाण्डुलीपि कोन छैन्हि ? एहि सम्बन्धी पत्रकार, मैथिली अभियानी आ विद्वान लोकनिक जिज्ञासाके जबाब एखनधरि विद्यापति पुरस्कार कोष वा ओहि कोष्द्वारा गठित निर्णायक समिति किए नइँ दऽ रहल अछि ? विद्यापति पुरस्कार कोष किए मौन अछि ।

ज्ञातव्य जे पुरस्कार कोषक संयोजक विजय दत्त जी छथि आ पुरस्कार कोषद्वारा गठित निर्णायक समितिक संयोजक श्री रामहृदय प्रसाद आ सदस्यसभमे श्री रामसागर पण्ति, श्री महेन्द्र कुमार मिश्र, डा. आशा सिन्हा आ श्रीमती श्यामा महतो रहथि, सभ एखनधरि एहि प्रश्नक जबाब देबामे विलम्ब किए कऽ रहल छथि ? मैथिली फिल्मक माध्यमसँ मैथिली भाषाक विकासक लेल जओं मुरलीधर जीके सम्मान कएल जाइत तहन मुरलीधर जीकेँ वास्तविक सम्मान होइतैन्हि जाहिके ओ हकदार छथि । सूत्रसँ प्राप्त जानकारी अनुसार स्वयं मुरलीधर जीक कहब छैन्हि जे ओ कोनो पुस्तकक अनुवाद नइँ कएने छथि, तहन अनुवादक वास्ते पुरस्कार किए ? 

चर्चित गीतकार अशोक दत्तकेँ फुसबुक वालसँ