• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा
आजादी

~गजेन्द्र गजुर~

हनुमाननगर-२, सप्तरी
आजादीके ज्वाला दनकैत
रहतै,
ओसब ओहिना फनकैत रहतै,
जुलुम कले चिच्यानञि रति
भरि,
चाहे बिरुद्धमे सनकैत
रहतै,
इन्कलाम जिन्दाबाद ऽ क
नारा भेल,
नसंहारी अहिना झरकैत
रहतै,
उगले आजादीके चान चारु
भर,
जुल्मीके मन चनकैत रहतै,
बुझले भेलै सबठा सोर गजुर,
मधेशी सगरे गनकैत रहतै

12375009_456270481232247_1050157498223818281_o